Organizator:

Z kulturą na rynek

22.05.2023 10:16:29

Podziel się

Kultura organizacji lub kultura w organizacji to od kilkudziesięciu lat pojęcia bardzo popularne. Ale czy nie jest to połączenie sztuczne? Przecież firma to biznes i pieniądze, a kultura najczęściej kojarzona jest z niematerialnym i materialnym dorobkiem społeczeństw, nie mówiąc już o cywilizacyjnej spuściźnie… Tak jak w życiu, tak i w przedsiębiorstwie połączenie pozornych przeciwieństw jest bardzo pożądane. Zarabianie pieniędzy wymaga pracowitości, szczęścia, podejmowania decyzji, które czasami mogą być trudne i to nie tylko ze względów zawodowych. W tym wszystkim jest miejsce na kulturę organizacji.

TEKST: dr inż. Marek Goliński Zdjęcie: Unsplash

Kultura narodu związana jest ze sposobem myślenia, działania oraz hierarchią wartości, akceptowaną przez całe społeczeństwo. Przynależność do tego społeczeństwa związana jest ze zgodą na te warunki. I tak też jest w firmie, chociaż na mniejszą skalę.

Czy warto jednak rozprawiać nad kulturą organizacji i czy angażowanie się w podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej przekłada się na konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa? Praktyka pokazuje, że warto, że coraz częściej jest to kryterium wyróżniające organizację, istotna cecha, która jest analizowana przez kandydatów ubiegających się o pracę. Jest to również element budowy wizerunku przedsiębiorstwa (employer branding), a jak wskazują badania, dla 25% firm dbałość o kulturę organizacyjną przekłada się na lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym wydaniu Omegi.