Organizator:

Nowelizacja prawa pogrzebowego w zasadniczej fazie legislacyjnej

Podziel się

Prace nad nowelizacją aktów prawnych, jakie składają się na tzw. prawo pogrzebowe, wchodzą w zasadniczą fazę legislacyjną. W ciągu najbliższych dni projekt nowelizacji zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Grzegorz Lang radca prawny w Federacji Przedsiębiorców Polskich: Przyjęcie ustawy w szybkim czasie będzie trudne. Wchodzimy przecież w rok wyborczy, a projekt jeszcze nawet nie trafił do Sejmu. Niemniej, zważywszy, że projekt jest gruntownie skonsultowany i rzetelnie przygotowany, nie widzę przeszkód, aby nie mógł jak najszybciej trafić pod obrady Rady Ministrów. Zwykle później projekty są przesyłane do Sejmu dość szybko. Jesteśmy dobrej myśli, że projekt szybko będzie uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu. 

Pan Grzegorz Lang był jednym z prelegentów Omega Funeral Forum 2023. Podczas wydarzenia omawiał Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z perspektywy przedsiębiorców pogrzebowych.

Przedstawione wnioski znajdują się w poniższej prezentacji.

 

G. Lang Projekt Ustawy Pogrzebowej