Organizator:

FIAT-IFTA Patronem Honorowym OMEGA Funeral Forum!

Podziel się

FIAT-IFTA - Międzynarodowa Federacja Organizacji i Firm Pogrzebowych została założona w 1970 roku przez A.F. Chatillona, którego celem było promowanie wysokiego standardu usług związanych głównie z zabezpieczaniem zwłok przez tanatokosmetykę i balsamowanie.

W 1974 roku FIAT-IFTA przekształciła się w stowarzyszenie usług pogrzebowych. Obecnie stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem cały świat. Oficjalna siedziba stowarzyszenia znajduje się w Monte Carlo w Monako, natomiast biuro stowarzyszenia działa w Hilversum w Holandii.

Członkowie stowarzyszenia spotykają się co 2 lata podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia, którego celem jest szeroka dyskusja na temat bieżących zagadnień dotyczących tematyki funeralnej, a także wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji. Stowarzyszenie wydaje również własny magazyn "Thanos", który publikowany jest w 3 oficjalnych językach.

Celem organizacji jest wzajemna współpraca, wymiana doświadczeń, unifikacja przepisów, poszerzanie wiedzy i kontynuowanie tradycji związanych z obrzędami oraz zachowanie pamiątek pogrzebowych jako wartości kulturowych narodów.