Organizator:

Wysłuchano nasze uwagi

21.02.2023 13:12:54

Podziel się

Grzegorz Lang radca prawny w Federacji Przedsiębiorców Polskich: Przyjęcie ustawy w szybkim czasie będzie trudne. Wchodzimy przecież w rok wyborczy, a projekt jeszcze nawet nie trafił do Sejmu.

Rozmawia: Klaudyna Bogurska-Matys    Zdjęcie: Archiwum

Jak Pan ocenia perspektywy czasowe wejścia w życie ustawy? Zgodnie z założeniami ma ona wejść w życie od 1 czerwca?

Grzegorz Lang radca prawny w Federacji Przedsiębiorców Polskich: Przyjęcie ustawy w szybkim czasie będzie trudne. Wchodzimy przecież w rok wyborczy, a projekt jeszcze nawet nie trafił do Sejmu. Niemniej, zważywszy, że projekt jest gruntownie skonsultowany i rzetelnie przygotowany, nie widzę przeszkód, aby nie mógł jak najszybciej trafić pod obrady Rady Ministrów. Zwykle później projekty są przesyłane do Sejmu dość szybko. Jesteśmy dobrej myśli, ze projekt szybko będzie uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu. 

Prace nad ustawą trwały blisko dwa lata. Dlaczego było to tak czasochłonne?

Na to pytanie mogą odpowiedzieć tylko prowadzący prace nad ustawą. Ze strony Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i Federacji Przedsiębiorców Polskich szybko reagowaliśmy na wszelkie prośby o uwagi i zaprezentowaliśmy swoje propozycje. Trzeba podkreślić, że pan minister Labuda wsłuchiwał się w nasze uwagi, a sam projekt odpowiada na najważniejsze wyzwania. Z naszej perspektywy mogę dodać, że projekt jest przykładem legislacji na wysokim poziomie – przejrzystej, kompleksowej i wykorzystującej adekwatne instrumenty prawne.

Jakie były etapy powstawania projektu? Która część była najtrudniejsza?

Przede wszystkim należy przypomnieć, że jeszcze pod koniec 2019 r. minister zdrowia opublikował projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Jak wiemy, ten projekt budził istotne kontrowersje, chociaż dotyczył stosunkowo wąskiego zakresu zagadnień. W lutym 2021 r., pan Wojciech Labuda został powołany na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci. Polska Izba Branży Pogrzebowej i FPP opracowały kompleksowy własny projekt ustawy oraz szczegółowy raport o stanie branży pogrzebowej. Z satysfakcją przyjmujemy, że nasz raport został wykorzystany przy opracowaniu ustawy. Rządowy projekt ustawy w pierwszej wersji był gotowy we wrześniu 2021 r.  W połowie 2022 r. został skierowany do konsultacji publicznych. Pan minister skorzystał także z zaproszeń Izby do udziału w kilku konferencjach. Jak na tak obszerny projekt prace toczyły się sprawnie. 

Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym wydaniu Omegi.