Organizator:

Giełda jest dla nas bezpieczna

30.03.2023 08:00:00

Podziel się

Na londyńskiej giełdzie można znaleźć spółkę Dygnity, a w USA na parkiecie jest kilka firm, które prowadzą usługi w branży pogrzebowej. W tym roku także w Polsce historyczny debiut ma szansę się zrealizować.

ROZMAWIA: Klaudyna Bogurska-Matys | ZDJĘCIA: Klepsydra

Umowa inwestycyjna zakłada nabycie pogrzebowych aktywów do 26 lipca 2023 r. Do tego czasu, jeśli proces przebiegnie bez zakłóceń, na polskim rynku alternatywnym będzie notowana pierwsza spółka pogrzebowa. Jak wygląda droga do tego debiutu? Jaki jest cel i plany na przyszłość opowie Tomasz Salski, pomysłodawca projektu.

Zacznijmy zatem od celu. Dlaczego giełda?
Celem podstawowym wejścia na giełdę jest przepro- wadzenie konsolidacji branży w Polsce. Czyli dokładnie tego samego, co stało się w wielu innych krajach Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście są różne formy tej konsolidacji i w każdym kraju inaczej przebiegał sam proces. Dla nas najważniejsze jest, aby spółka była całkowicie pod naszą kontrolą. Uznaliśmy, że giełda jest dla nas najbezpieczniejszą formą.

Co to znaczy – przeprowadzenie konsolidacji?
Jesteśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie nie ma firmy globalnej. Mamy duże i dobrze zarządzane firmy, ale są one jednak nadal tylko lokalne. Nie mamy jednej firmy, która obejmowałaby cały kraj. I to jest właśnie nasz cel. Ważne jest jednak zachowanie tożsamości tych wszystkich podmiotów, z którymi już dzisiaj prowadzimy bardzo konkretne rozmowy. Celem jest, aby te firmy należały do Grupy Klepsydra, ale zachowały swoją tożsamość, nazwę i historię.

Czyli chcecie przeprowadzić konsolidację i zadbać oto, żeby spółka była cały czas w Waszym zarządzaniu.
To jest nasz priorytet. Przymierzaliśmy się do tego projektu bardzo długo. Przeprowadziliśmy wiele spotkań i rozmów. Widzimy również, że obcy kapitał jest zainteresowany rynkiem usług pogrzebowych w Polsce i jest to nasza odpowiedź, aby stworzyć silny, transparentny, polski, publiczny podmiot, nad którym będziemy mieli pełną kontrolę. Naszą przewagą nad funduszami, które dziś analizują nasz rynek, jest duże doświadczenie i kontakty.

Bazą spółki są firmy…
Spółki prawa handlowego Centrum Pogrzebowe, BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe oraz firma pogrzebowa Klepsydra. To są nasze aktywa, których razem z Markiem Cichewiczem w 100% jesteśmy udziałowcami.

Czym jest odwrotne przejęcie, o którym rozpisywały się magazyny branżowe związane z giełdą?
W zamian za akcje spółki giełdowej wprowadzimy nasze spółki pogrzebowe do tejże spółki. Dzięki temu przejmiemy kontrolę nad spółką giełdową.

A jakie są dalsze plany związane z giełdą? Jaki jest kolejny cel?
Określona emisja akcji oraz zakupy kolejnych firm pogrzebowych, aby w ciągu kolejnych 5 lat z tych 3 podmiotów mieć ich ponad 10. Planujemy w tym czasie mocno rozbudować nasze portfolio.

Jakimi firmami jesteście zainteresowani?
Skupiamy się w pierwszej kolejności na spółkach zlokalizowanych w większych miastach, które mają określoną pozycję na rynku i dobrą opinię. W kilku miejscach prowadzimy już dość konkretne rozmowy, podpisaliśmy umowy o zachowaniu poufności i umowy term sheet (wstępna umowa inwestycyjna). Mam nadzieję, że w II półroczu jeden bądź dwa nowe podmioty poszerzą naszą grupę.

Jakie korzyści mają z tego firmy?
Rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy chcą tak naprawdę przejść na zawodową emeryturę. Chociaż bywają to także młodzi ludzie, którzy chcą się rozstać z branżą. Historie i powody są różne. Mamy ofertę także dla takich firm, które potrzebują wsparcia finansowego na rozwój i realizację pomy- słów inwestycyjnych.

A co w momencie, kiedy zrealizujecie już cały ten plan?
Ten cel jest również jasno określony w naszej umowie inwestycyjnej. Chcemy, aby Grupa Klepsydra S.A. była spółką dywidendową, czyli aby zyski były wypłacane akcjonariuszom, w tym również nam, jako akcjonariuszom większościowym.

Jesteśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie nie ma firmy globalnej. Mamy duże i dobrze zarządzane firmy, ale są one jednak nadal tylko lokalne. Nie mamy jednej firmy, która obejmowałaby cały kraj. I to jest właśnie nasz cel.