_WYDANIA ARCHIWALNE

OMEGA 1/2021

31 maja 2021

Jedyne, co jest pewne w życiu to… śmierć, podatki i… zmiana. Ze zmianą zawsze wiąże się lęk i niepewność wynikający z wychodzenia z własnej strefy komfortu. Badaczka trendów, prof. Amy Webb mówi, że lęk i niepewność najlepiej przekuć w ciekawość, bo z eksplorowania mogą wynikać nowe doświadczenia i umiejętności przydatne w tak zwanym świecie „new normal”.

CZYTAJ WYDANIE INTERAKTYWNE

O branży pogrzebowej zwykło się mówić, że zawsze będzie rentowna. Przecież prędzej czy później wszyscy ludzie na świecie będą jej klientami. Jednak branża pogrzebowa, podobnie jak każdy inny sektor gospodarki, nie jest wolna od następstw wydarzeń demograficznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych. Epidemia COVID-19 pokazała to chyba najlepiej, na dobre zmieniając zachowania konsumenckie, styl życia i pracy, co nie pozostaje obojętne dla branży pogrzebowej. Pomimo większej ilości zgonów, zyski branży pogrzebowej nie rosną. Jak więc działać, by odnieść sukces w perspektywie kolejnych 5-10 lat? W dziale TREND BOOK prezentujemy 11 wskazówek. O wybranych aspektach piszemy również w kolejnych artykułach w działach MARKETING FUNERALNY oraz ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI. Znajdziecie w nich odpowiedzi na pytania: jak pozycjonować się na eksperta, sprzedawać więcej, promować się skutecznie, zatrudnić właściwego pracownika?

Zajrzyjcie również do jubileuszowej rozmowy z panem Dariuszem Gujdą, wiceprezesem zarządu, dyrektorem finansowym firmy MELEX, marki, która stała się synonimem produktu w całym segmencie rynku pojazdów elektrycznych, która zwinnie rozwija się w oparciu o dywersyfikację produktów, ich customizację w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów i nieustającą dbałość o jakość. Zwinne dostosowywanie się do zmian przez 50 lat i śmiałe kreślenie planów na przyszłość naprawdę inspiruje!

CZYTAJ WYDANIE INTERAKTYWNE

Zapraszam do inspirującej lektury,

Katarzyna Supa

Redaktor naczelna Magazynu OMEGA